beritapagi.net

Apakah Wanita Haid Boleh Masuk Masjid?

Jawab hands August 29, 2022

Ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk halaman masjid kemudian mengumumkan dengan suara keras, sesungguhnya masjid tidak halal untuk orang junub dan tidak pula untuk orang haid” [HR.

Apa hukumnya wanita yg sedang haid masuk masjid?

Jumhur ulama empat mazhab, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah, sepakat bahwa wanita yang sedang mendapatkan darah haidh diharamkan masuk ke dalam masjid.

Bolehkah wanita haid masuk masjid dan membaca Alquran?

Yang artinya: “Tidaklah seseorang yang haid boleh memegang mushaf, dan tidak pula (boleh) masuk masjid, serta tidak diperbolehkan membaca satu ayat Alquran dengan sempurna,”. Imam As-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsuth menegaskan, haram hukumnya bagi wanita haid memegang mushaf dan membaca Alquran secara utuh.

Apa saja larangan bagi wanita yang sedang haid?

Larangan saat haid pertama menurut Islam adalah tidak boleh melaksanakan salat saat sedang menstruasi. “Apabila haid datang, tinggalkanlah salat,” (HR Bukhari dan Muslim). Suatu hari, datanglah seorang wanita dan bertanya kepada Aisyah, “Apakah salah seorang dari kami harus mengqadha salat bila telah suci dari haid?”

Bolehkah wanita haid membaca yasin di kuburan?

Doa ziarah kubur bagi wanita haid dalam kitab itu disebutkan harus menghindari membaca Yasin dan berdiam di masjid. Wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca zikir dan tahlil.

Apakah benar wanita haid tidak boleh keramas Menurut Islam?

Keramas saat haid menurut Islam tidak dilarang, sebab tidak ada dalil yang jelas menyebutkan larangan tersebut selama wanita muslimah mengalami siklus bulanan itu.

Apakah saat haid boleh membaca Alquran terjemahan?

Nah dari adab ini sendiri kita jadi tahu bahwa wanita haid atau dalam keadaan tidak suci dilarang menyentuh alquran. Namun mereka tetap diperkenankan untuk membaca.

Apakah orang yang sedang haid boleh membaca surah al kahfi?

Seorang muslimah yang sedang haid tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah sholat dan puasa. Selain itu, wanita haid juga tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran.

Apa saja yang boleh dilakukan saat haid dalam Islam?

Apa saja yang tidak boleh dilakukan wanita Islam?

Apakah wanita yang sedang haid boleh ke kuburan?

Sekretaris PCNU Bandung, KH Wahyul Afif Al-Ghafiqi mengatakan bahwa perempuan diperbolehkan melakukan ziarah kubur dalam keadaan suci dari haid atau tidak. Menurut penjelasannya, ziarah kubur tidak termasuk dalam larangan pada perempuan haid.

Apa doa yang dilakukan jika ziarah sedang haid?

Sementara itu, bacaan doa ziarah kubur bagi wanita haid sendiri adalah sebagai berikut: Allahummaghfìrlahu war hamhu wa ‘aafìhìì wa’fu anhu, wa akrìm nuzuulahu wawassì’ madholahu, waghsìlhu bìl maa’ì watssaljì walbaradì, wa naqqìhì, mìnaddzzunubì wal khathaya kamaa yunaqqatssaubul abyadhu mìnad danasì.

Apa yang dibaca pada saat ziarah kubur?

Bacaan latin: “Astaghfirullah hal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyumu wa atubu ilaihi.” Artinya: “Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya.”

Referensi:

 1. https://www.republika.co.id/berita/r6xsx0430/dalil-boleh-tidaknya-wanita-haid-masuk-masjid
 2. https://www.republika.co.id/berita/qi3in9320/hukum-wanita-haid-pegang-dan-baca-alquran-menurut-4-madzhab
 3. https://www.orami.co.id/magazine/larangan-saat-haid
 4. https://www.suara.com/news/2022/03/26/174120/doa-ziarah-kubur-bagi-wanita-haid-ikuti-panduan-berikut-agar-tidak-salah-saat-nyekar
 5. https://kalam.sindonews.com/read/630543/72/keramas-saat-haid-menurut-islam-bolehkah-ini-tipsnya-1639660326
 6. https://maqmur.com/post/sedang-haid-apakah-boleh-pegang-alquran-terjemahan/
 7. https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162325041/bolehkah-wanita-haid-membaca-al-quran-melalui-hp-ini-kata-syekh-ali-jaber
 8. https://www.orami.co.id/magazine/amalan-ketika-haid
 9. https://www.jatimnetwork.com/khazanah/pr-431920536/hal-hal-yang-dilarang-dilakukan-bagi-wanita-muslim-salah-satunya-memotong-rambut-ini-penjelasannya?page=all
 10. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220325194639-284-776314/bolehkah-perempuan-yang-sedang-haid-ikut-ziarah-kubur
 11. https://www.jatengnews.id/bacaan-doa-ziarah-kubur-serta-tata-cara-dan-adabnya-bagi-wanita-haid/
 12. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6064601/doa-ziarah-kubur-lengkap-dengan-tata-caranya

© 2022 beritapagi.net

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Privacy Policy